top of page
Konferans Bildiri Kitapçığı
Sayın Katılımcılar,

7-10 Eylül 2022 tarihleri arasında 2. Global Conference on Engineering Research (GLOBCER'22), online katılımlı olarak düzenlenecektir.

İlki 2021 yılında gerçekleştirilen ve farklı ülkelerden birçok katılımcının yer aldığı konferansımız, mühendisleri, araştırmacıları, akademisyenleri, öğrencileri, sivil toplum kuruluşlarını ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirerek teorik ve pratik bilgileri bilimsel bir çerçevede paylaşmayı ve tartışmayı amaçlamaktadır.

Konferansımıza Türkçe ya da İngilizce bildiri gönderilebilir. (Türkçe bildirilerde İngilizce özet zorunludur). Konferansa gönderilen bildiriler hakem değerlendirmesinden geçecektir ve bilim kurulunda farklı ülkelerden bilim insanları yer almaktadır. Bu yüzden konferansımız güncel doçentlik kriterlerine göre uluslararası konferans niteliğindedir.

Konferansta Türkçe ya da İngilizce dillerinde sunulan bildirilerin özet metinleri veya tam metinleri yazarın isteğine bağlı olarak elektronik ortamda ISBN’li Konferans Bildiri Kitabında, yayınlanacaktır. 

Mühendislik ve Fen Bilimlerinde aşağıdaki konu başlıklarında yapılan çalışmalar konferansa gönderilebilir.

  - Yapay Zeka

  - Elektrik & Elektronik Mühendisliği 

  - Bilgisayar & Yazılım Mühendisliği

  - Makine Mühendisliği 

  - İnşaat Mühendisliği 

  - Metalurji & Malzeme Mühendisliği  

  - Robotik ve Mekatronik Mühendisliği 

  - Endüstri Mühendisliği 

  - Gıda Mühendisliği 

  - Biyomühendislik

  - Kimya ve Kimya Mühendisliği

  - Jeoloji

  - Fizik ve Fizik Mühendisliği

  - Uygulamalı Matematik

  - Orman Mühendisliği 

  -Ziraat Mühendisliği 

Sunumu yapılan özet bildiriler arasından bilim kurulu tarafından seçilen bildiriler, aşağıda verilen uluslararası indeksli dergilerde  (dergilerin şartlarını sağlayarak) makale olarak yayınlanabilecektir.

  • The Journal Tehnički glasnik - Technical Journal (Emerging Sources Cititation Index (E-SCI)

  • Mühendislik Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi (TR DİZİN, Index Copernicus)

  • Electronic Letters on Science and Engineering (Index Copernicus)

  • Journal of Biometry Studies (Index Copernicus)

Dergilerle ilgili detaylı bilgiye dergiler bölümünden ulaşılabilirsiniz.

  

afiş son.jpg
afiş son.jpg
bottom of page