top of page

Önemli Tarihler

Özet ya da Tam Metin Son Gönderim  Tarihi:    26 Ağustos 2022 (uzatılmış)

Kayıt için Son Tarih:   1 Eylül 2022 

Konferans Tarihleri:   7-10 Eylül 2022

Bildiriler Kitabı Yayınlanma Tarihi: 25 Eylül 2022 

bottom of page