top of page

Bildiri Gönderimi

  • Konferans ÖZET BİLDİRİ  ŞABLONU' na  göre hazırlayacağınız Türkçe ve İngilizce ÖZETiniz (Kaynakçaya gerek yoktur) en az 200 en çok 750 kelime olmalıdır. Şablonu kullanmadan ve kelime sayısına uyulmadan hazırlanan bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

  • İngilizce olarak sunulacak ve bildiri kitabında İngilizce olarak basılması istenen çalışmalarda Türkçe başlık ve özet eklenmemesi gerekmektedir. 

  • Türkçe bildirilerde İngilizce başlık ve İngilizce özet bulunması zorunludur. 

​​

  • Bildirilerin hatasız bir şekilde basılabilmesi için  özenle hazırlanarak gönderilmelidir. Çünkü hakem önerilerinde yapılacaklar hariç olmak üzere bildirilerde sonradan herhangi bir düzenlemeye izin verilmeyecektir. 

 

  • Yazarın özet yada tam metin basılma isteğine göre bildirisini göndermesi gereklidir. Özet gönderenler için sonradan tam metin kabulü yapılmayacaktır. 

​​

  • Tam metin göndermek isteyen katılımcılar ise TAM metin bildiri şablonuna göre en fazla 15 sayfa olacak şekilde bildirilerini göndermeleri gereklidir.

​​

  • Şablona göre hazırladığınız bildirinizi en geç 25 AĞUSTOS 2022 tarihine kadar doc/word formatında globcer@bandirma.edu.tr adresine göndermeniz gerekmektedir.

  • Gönderilen bildiriler için aynı gün içerisinde tarafımızdan bildirinizin alındığına dair teyit maili gönderilmektedir. Eğer gönderi teyit maili almazsanız spam kutunuzu kontrol ediniz ve bizimle mail olarak irtibata geçiniz.   ​

  • Bildirilerinizi gönderirken e- mail içerisinde çalışmanızın hangi alanda olduğunu belirtiniz. 

 

Tüm katılımcılar kongremize göndermiş oldukları çalışmalardan sorumlu ve yükümlüdür. Oluşabilecek etik, hukuki ve diğer sorunlarda tüm yükümlülük tek taraflı olarak yazarlara aittir. Konferansımız bu tip olumsuzluklar karşısındaki tüm hukuki ve diğer haklarını saklı tutar. ​

Konferansımızda sunum yapan katılımcılar için katılım belgesi (pdf formatında) düzenlenecektir.  

images.jfif
images.jfif
bottom of page